مقایسه املاک

بنام حق

ما خوشحالیم که شما سایت ما را برای انجام کار ملکی خود انتخاب نموده اید.

در دنیای مجازی هر سایتی برای انجام کار و خدمات رسانی خود دارای قوانین خاص می باشد و نیز تابع قوانین کشوری است.

این سایت در حال حاضر خدمات خود را بصورت رایگان ارائه می نماید.

از آنجا که تمام فایل ها و مطالب پس از بررسی منتشر می شود ، مدیریت سایت محق است یک یا تمام فایل های مراجعین را در صورتی که قابلیت انتشار نداشته باشد را حذف نماید.

استفاده کننده از سایت متعهد به رعایت قوانین کشور در دنیای اینترنت می شود و درصورت تخلف خود پاسخگوست.