مقایسه املاک

شبکه املاک یک

فروش ملک ۹۰ متر تجاری در نعمت آباد

 • 24,000,000,000تومان
 • 3 خواب
 • 2 سرویس
 • 90 مترمربع

فروش ملک ۱۵۰ متری دو کله عبدل آباد

 • 1,600,000,000تومان
 • 4 خواب
 • 4 سرویس
 • 150 مترمربع

فروش ملک ۸۹ متری بازار مبل نعمت آباد موقعیت تجاری

 • 1,500,000,000تومان
 • 3 خواب
 • 1 سرویس
 • 89 مترمربع

فروش آپارتمان ۶۲ متری در نیایش

 • 265,000,000تومان
 • 1 خواب
 • 1 سرویس
 • 62 مترمربع

رهن و اجاره آپارتمان ۷۵ متر نوساز فول

 • 50,000,000تومان
 • ۲ خواب
 • ۲ سرویس
 • 75 مترمربع

فروش ملک ۶۰ متری با موقعیت تجاری

 • 900,000,000تومان
 • 1 خواب
 • 1 سرویس
 • 60 مترمربع

شبکه املاک دو

فروش ملک ۹۰ متر تجاری در نعمت آباد

 • 24,000,000,000تومان
 • 3 خواب
 • 2 سرویس
 • 90 مترمربع

فروش ملک ۱۵۰ متری دو کله عبدل آباد

 • 1,600,000,000تومان
 • 4 خواب
 • 4 سرویس
 • 150 مترمربع

فروش ملک ۸۹ متری بازار مبل نعمت آباد موقعیت تجاری

 • 1,500,000,000تومان
 • 3 خواب
 • 1 سرویس
 • 89 مترمربع

فروش آپارتمان ۶۲ متری در نیایش

 • 265,000,000تومان
 • 1 خواب
 • 1 سرویس
 • 62 مترمربع

رهن و اجاره آپارتمان ۷۵ متر نوساز فول

 • 50,000,000تومان
 • ۲ خواب
 • ۲ سرویس
 • 75 مترمربع

فروش ملک ۶۰ متری با موقعیت تجاری

 • 900,000,000تومان
 • 1 خواب
 • 1 سرویس
 • 60 مترمربع

شبکه املاک سه

فروش ملک ۹۰ متر تجاری در نعمت آباد

 • 24,000,000,000تومان
 • 3 خواب
 • 2 سرویس
 • 90 مترمربع

فروش ملک ۱۵۰ متری دو کله عبدل آباد

 • 1,600,000,000تومان
 • 4 خواب
 • 4 سرویس
 • 150 مترمربع

فروش ملک ۸۹ متری بازار مبل نعمت آباد موقعیت تجاری

 • 1,500,000,000تومان
 • 3 خواب
 • 1 سرویس
 • 89 مترمربع

فروش آپارتمان ۶۲ متری در نیایش

 • 265,000,000تومان
 • 1 خواب
 • 1 سرویس
 • 62 مترمربع

رهن و اجاره آپارتمان ۷۵ متر نوساز فول

 • 50,000,000تومان
 • ۲ خواب
 • ۲ سرویس
 • 75 مترمربع

فروش ملک ۶۰ متری با موقعیت تجاری

 • 900,000,000تومان
 • 1 خواب
 • 1 سرویس
 • 60 مترمربع

فروش آپارتمان ۹۱ متر نوساز فول امکانات

 • 630,000,000تومان
 • ۲ خواب
 • ۲ سرویس
 • 91 مترمربع

شبکه املاک چهار

فروش ملک ۹۰ متر تجاری در نعمت آباد

 • 24,000,000,000تومان
 • 3 خواب
 • 2 سرویس
 • 90 مترمربع

فروش ملک ۱۵۰ متری دو کله عبدل آباد

 • 1,600,000,000تومان
 • 4 خواب
 • 4 سرویس
 • 150 مترمربع

فروش ملک ۸۹ متری بازار مبل نعمت آباد موقعیت تجاری

 • 1,500,000,000تومان
 • 3 خواب
 • 1 سرویس
 • 89 مترمربع

فروش آپارتمان ۶۲ متری در نیایش

 • 265,000,000تومان
 • 1 خواب
 • 1 سرویس
 • 62 مترمربع