• از اعتماد به ما پشیمان نخواهید شد

مقایسه املاک

شبکه املاک یک

فروش آپارتمان ۹۳ متری تک واحد ، عبدل آباد

 • 306,000,000تومان/تخفیف دارد
 • 2 خواب
 • 2 سرویس
 • 93 مترمربع

فروش آپارتمان ۹۳ متری در عبدل آباد

 • 306,000,000تومان/کمی تخفیف دارد
 • 2 خواب
 • ایرانی و فرنگی سرویس
 • 93 مترمربع
ویژه

رهن و اجاره آپارتمان تک واحدی شهرک شریعتی خ نیایش

 • 50,000,000تومان
 • 1 خواب
 • 1 سرویس
 • 58 مترمربع

فروش آپارتمان ۴۰ متری شهرک شریعتی خ ماهان

 • 120,000,000تومان/مقطوع
 • 1 خواب
 • 1 سرویس
 • 40 مترمربع

فروش ملک با موقعیت تجاری

 • ۶۸۰
 • 1 خواب
 • 1 سرویس
 • 60 مترمربع

فروش ۴۰ متر آپارتمان نقلی

 • 117,000,000تومان/تخفیف دارد
 • ۱ خواب
 • ۱ سرویس
 • 40 مترمربع

شبکه املاک دو

فروش آپارتمان ۹۳ متری تک واحد ، عبدل آباد

 • 306,000,000تومان/تخفیف دارد
 • 2 خواب
 • 2 سرویس
 • 93 مترمربع

فروش آپارتمان ۹۳ متری در عبدل آباد

 • 306,000,000تومان/کمی تخفیف دارد
 • 2 خواب
 • ایرانی و فرنگی سرویس
 • 93 مترمربع
ویژه

رهن و اجاره آپارتمان تک واحدی شهرک شریعتی خ نیایش

 • 50,000,000تومان
 • 1 خواب
 • 1 سرویس
 • 58 مترمربع

فروش آپارتمان ۴۰ متری شهرک شریعتی خ ماهان

 • 120,000,000تومان/مقطوع
 • 1 خواب
 • 1 سرویس
 • 40 مترمربع

فروش ملک با موقعیت تجاری

 • ۶۸۰
 • 1 خواب
 • 1 سرویس
 • 60 مترمربع

فروش ۴۰ متر آپارتمان نقلی

 • 117,000,000تومان/تخفیف دارد
 • ۱ خواب
 • ۱ سرویس
 • 40 مترمربع

شبکه املاک سه

فروش آپارتمان ۹۳ متری تک واحد ، عبدل آباد

 • 306,000,000تومان/تخفیف دارد
 • 2 خواب
 • 2 سرویس
 • 93 مترمربع

فروش آپارتمان ۹۳ متری در عبدل آباد

 • 306,000,000تومان/کمی تخفیف دارد
 • 2 خواب
 • ایرانی و فرنگی سرویس
 • 93 مترمربع
ویژه

رهن و اجاره آپارتمان تک واحدی شهرک شریعتی خ نیایش

 • 50,000,000تومان
 • 1 خواب
 • 1 سرویس
 • 58 مترمربع

فروش آپارتمان ۴۰ متری شهرک شریعتی خ ماهان

 • 120,000,000تومان/مقطوع
 • 1 خواب
 • 1 سرویس
 • 40 مترمربع

فروش ملک با موقعیت تجاری

 • ۶۸۰
 • 1 خواب
 • 1 سرویس
 • 60 مترمربع

فروش ۴۰ متر آپارتمان نقلی

 • 117,000,000تومان/تخفیف دارد
 • ۱ خواب
 • ۱ سرویس
 • 40 مترمربع

فروش ۳۰ متر مربع مغازه تجاری در شهرک شریعتی

 • 480,000,000تومان/تخفیف دارد
 • 30 مترمربع

شبکه املاک چهار

فروش آپارتمان ۹۳ متری تک واحد ، عبدل آباد

 • 306,000,000تومان/تخفیف دارد
 • 2 خواب
 • 2 سرویس
 • 93 مترمربع

فروش آپارتمان ۹۳ متری در عبدل آباد

 • 306,000,000تومان/کمی تخفیف دارد
 • 2 خواب
 • ایرانی و فرنگی سرویس
 • 93 مترمربع
ویژه

رهن و اجاره آپارتمان تک واحدی شهرک شریعتی خ نیایش

 • 50,000,000تومان
 • 1 خواب
 • 1 سرویس
 • 58 مترمربع

فروش آپارتمان ۴۰ متری شهرک شریعتی خ ماهان

 • 120,000,000تومان/مقطوع
 • 1 خواب
 • 1 سرویس
 • 40 مترمربع